Elastyczny, prefabrykowany modułowy system zabudowy sal operacyjnych, pomieszczeń przygotowawczych, myjni lekarskich i innych pomieszczeń szpitalnych. System jest projektowany zgodnie z wymaganiami technicznymi budynku. 

Korzyści systemu są następujące:

  • Krótki czas montażu
  • Łatwe czyszczenie i dezynfekcja powierzchni 
  • Łatwy dostęp do urządzeń zabudowanych za ścianami
  • Łatwy demontaż w przypadku przebudowy czy renowacji
  • Odporność na korozję
  • Odporność mechaniczna
  • Doskonała integracja innego sprzętu i wyposażenia medycznego jak myjnie chirurgiczne, szafy, urządzenia wentylacyjne, negatoskopy itd.
  • Nowoczesny i estetyczny wygląd