System operacyjny wymiennych blatów

FUNKCJONALNY I UNIWERSALNY – ZASPOKAJA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIA.

Wyjątkowo elastyczny system wymiennego blatu stołu z powodu unikalnego dostępu do kolumny z 4 stron w celu racjonalnego prowadzenia pacjenta w obwodzie okołooperacyjnym.

Stoły operacyjne VANTO - schemat

Dlaczego VANTO? Patrzymy na stół operacyjny ze znacznie wyższego punktu widzenia. Aby stworzyć najlepszy produkt w swojej klasie, który odpowiada potrzebom chirurgii, bardzo ułatwia pracę na sali operacyjnej, a jednocześnie jest systemem konkurencyjnym i ma przystępną cenę na wszystkich rynkach. VANTO jest wynikiem długiej pracy wykonywanej z pasją przez zespół inżynierów i konsultantów o wysokich kwalifikacjach oraz we współpracy z ważnymi, uznanymi na całym świecie ośrodkami badawczymi, liderami w innowacjach technologicznych.

integracja

Historyczna marka stołów operacyjnych od ponad 80 lat OPT jest uważany za jednego ze światowych liderów w dziedzinie medycyny, a jest to dowodem na umiejętności kierownictwa w zakresie zrozumienia potrzeb klinicznych i przekształcanie ich na zaawansowaną technologię.

osiagi